Publicēts: 02.11.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 2. novembrī

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 1998. gada 30. septembra bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 36 986
2. A/s "Latvijas Unibanka" 32 060*
3. A/s "Rietumu Banka" 20 253*
4. A/s "Rīgas Komercbanka" 15 284*
5. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 13 284*
6. A/s "Vereinsbank Rīga" 11 297
7. A/s "Aizkraukles banka" 7 741
8. A/s "Saules banka" 7 380*
9. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 6 811
10. A/s "Latvijas Krājbanka" 6 574*
11. A/s "Hansabank - Latvija" 5 983
12. A/s "Latvijas Zemes banka" 5 601
13. A/s banka "Paritāte" 5 002
14. A/s "Latvijas investīciju banka" 4 939
15. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" 4 012
16. A/s "Māras banka" 3 770
17. A/s "Trasta komercbanka" 3 364*
18. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 3 240*
19. A/s "VEF banka" 2 982
20. A/s "Rīgas Naftas un ķīmijas banka" 2 782
21. A/s "Multibanka" 2 453*
22. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 2 427
23. A/s "Ogres komercbanka" 2 339
24. Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

* Ņemot vērā, ka vēl arvien nav panākta nekāda konkrēta vienošanās pārrunās par Krievijas ārējā un iekšējā parāda pārstrukturēšanu, kā arī nav oficiāli paziņota Krievijas ārējā un iekšējā parāda atmaksāšanas shēma un nav skaidra Krievijas banku spēja pildīt savas saistības, pašreiz iespējams dažādi vērtēt banku, kuras iesaistītas darījumos Krievijā, kapitāla un rezervju apjomu. Latvijas Banka uzskata, ka banka savus aktīvus nav novērtējusi, ievērojot piesardzības principu.

 

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādām no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.