Publicēts: 31.10.1997. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1997. gada 31. oktobrī

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilance ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1997. gada 30. septembra bilancēm.


Nr.
p.k.
Banka Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Latvijas Unibanka"

31 624

2. A/s "Parekss-banka"

31 000

3. A/s "Rietumu banka"

16 023

4. A/s "Rīgas komercbanka"

14 628

5. Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka"

11 094

6. A/s "Aizkraukles banka"

8 827

7. A/s "Latvijas zemes banka"

7 176

8. A/s "Saules banka"

6 264

9. A/s "Hansabank - Latvija"

5 880

10. A/s "Latvijas investīciju banka"

5 338

11. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka"

4 851

12. A/s "Latvijas Krājbanka"

4 406

13. A/s "Trasta komercbanka"

4 263

14. A/s "Latvijas kapitāl-banka"

3 660

15. A/s "Māras banka"

3 648

16. A/s komercbanka "VEF banka"

3 041

17. A/s "Vereinsbank Rīga"

2 891

18. A/s "Multibanka"

2 533

19. Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.