Publicēts: 30.11.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 30. novembrī

Latvijas Banka starptautiskas monētu programmas "Millennium" ietvaros 1999. gada 1. decembrī laiž apgrozībā jaunu 1 lata sudraba jubilejas monētu pogas izskatā. Monēta tapusi starptautiskas unikālo monētu programmas ietvaros, kuru organizē Lielbritānijas Karaliskā kaltuve.

Ar ko šī monēta ir unikāla?
Lielbritānijas Karaliskā monētu kaltuve aicināja 24 programmas dalībvalstis no visiem zemeslodes reģioniem piedāvāt neparasta izskata monētas, kas būtu unikālas attiecīgās valsts naudas kolekcijā - ar vēl nebijušu tēlu, formu vai nominālvērtību. Neapšaubāmi, monēta - poga ir unikāla ne tikai Latvijas, bet arī pasaules numismātu skatījumā.

Taču šī monēta Latvijas naudas vēsturē ir sevišķa ne tikai tās neparastās formas dēļ. Unikāls bija arī naudas radīšanas process. Gatavojoties programmai, Latvijas Banka organizēja ideju konkursu, kurā aicināja piedalīties visus, kas vēlējās dot savu ieguldījumu Latvijas naudas izveidē. Šis ne tikai bija iecerēts, bet tiešām kļuva par pirmo visas tautas konkursu naudas radīšanā - idejas saņēmām gandrīz no katra Latvijas rajona. Noteiktajā laikā idejas zīmējuma, skices vai apraksta veidā bija pieteikuši 175 dalībnieki, daudzi iesniedza divus, trīs vai pat vairāk darbus. Konkursā ar tagad jau īstenoto ieceri veidot monētu pogas izskatā uzvarēja Taurenes pamatskolas matemātikas skolotāja Maija Bārzdiņa.

Kas ir monētas mākslinieki?
Monētas mākslinieki ir grafiķis Gunārs Cīlītis un tēlnieks Jānis Strupulis.

Mākslinieks G. Cīlītis, kurš savu prasmi monētu lietā jau apliecinājis, piedaloties astoņu monētu sērijas "Rīga - 800" jubilejas monētu zīmējumu izstrādē, pārvērta grafiskā dizaina projektā M. Bārzdiņas piedāvāto ideju. Turklāt arī pats G. Cīlītis savulaik citas monētas grafiskā dizaina konkursā bija iesniedzis līdzīgu priekšlikumu. Lai gan visai tautai izsludinātajā tūkstošgades monētu ideju konkursā mākslinieks nepiedalījās, tomēr veiksmīgā doma nekur nepazuda - tā ienāca prātā konkursa uzvarētājai.

Kāda ir monētas tirāža?
Viens no aspektiem, kas jubilejas un piemiņas monētām piešķir īpašu un laika gaitā augošu vērtību, ir to zemās tirāžas. Monētas "Millennium" maksimālā tirāža Latvija būs 5 000 eksemplāru. Monētu ārpus Latvijas izplatīs programmas organizētāji - Lielbritānijas Karaliskā monētu kaltuve, un šiem mērķiem tiks izgatavots ne vairāk kā 30 000 monētu.

Kādēļ monētas nominālvērtība ir 1 lats?
Jubilejas monētas parasti var iegādāties par cenu, kas pārsniedz - dažkārt pat ievērojami - to nominālvērtību. Piemēram, Lielbritānijas tūkstošgades mijai veltītā zelta 5 mārciņu monēta šobrīd kaltuvē pasūtāma par vairāk nekā 500 mārciņām. Lietuvas Banka valsts 75 gadu jubilejai izlaida 1 lita monētu, kuras cena bija 500 litu, bet 1 000 monētu lielais metiens tika izpirkts pāris stundu laikā… Šie ir tikai piemēri, kas raksturo vispārēju principu. Jubilejas un piemiņas monētas atšķiras no apgrozības naudas gan lietošanas, gan izgatavošanas ziņā. Lai gan teorētiski tās var tikt izmantotas kā maksāšanas līdzeklis, cilvēki tās iegādājas citiem nolūkiem, proti, kā mākslas, kolekcijas, piemiņas lietas. Jubilejas un piemiņas monētu vērtību nosaka:
- dārgmetāla saturs;
- mākslinieciskais ieguldījums;
- īpaši rūpīgais augstākā standarta kalums;
- prognozējamā nozīme kā kolekcijas priekšmetam.
Nominālvērtībai ir pakārtota nozīme. Tā, protams, ir mazāka par pārdošanas cenu, un tās izvēli var noteikt pat tādi faktori kā, piemēram, skaitļa iekļaušanās attēla kompozīcijā. Skaitlis "1" (lits, dolārs, marka, …) ne reti parādās "skaistummonētu" aversos vai reversos. Arī Latvijas Banka, sākot ar "Millennium" monētu, paredz izlaist jubilejas un piemiņas monētas ar nominālu 1 lats, bet to cenas, protams, būs atšķirīgas - atkarībā no dārgmetāla, svara u.c. faktoriem.

Kad un kur monētu iegādāties?
Kā solījuši, laižam monētu "Millennium" klajā vēl šogad, lai tie, kas vēlēsies, varētu iegādāties vērtīgu un simbolisku dāvanu gadu, gadsimtu un gadu tūkstošu mijā. Šo, tāpat kā citas Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētas, var ik darba dienu iegādāties Latvijas Bankas kasē. Monētu kā parasti izplatīsim arī ar banku un suvenīru un juvelierizstrādājumu veikalu starpniecību. Monētas cena Latvijas Bankā būs Ls 19.00.

Kādēļ jubilejas un piemiņas monētas svarīgas Latvijai?
Jau minēts, ka īpaša Latvijas un pasaules monētu klāstā ir gadu tūkstošu miju atspoguļojošā monēta - poga. Taču unikāla ir arī Latvijas galvaspilsētas Rīgas astoņu gadsimtu cilvēkiem un notikumiem veltītā astoņu monētu sērija: Rīga šai ziņā varētu būt vienīgā pasaules pilsēta. Šīs programmas monētas guvušas atzinību lielākajā pasaules monētu izstādē Bāzelē. Unikāls ir par vienu santīmu mazākā desmitlatniekā iekaltais tīra zelta burinieks "Julia Maria", kas ir ne tikai viena no mazākajām zelta monētām, bet pagājušogad lielākā Vācijas numismātikas izdevuma "Münzen Magazin" aptaujā tika atzīta par vienu no piecpadsmit skaistākajām monētām pasaulē. Plānojam veidot un piedalīties arī citās monētu programmās un tādējādi ar šo īpašo, skaisto izteiksmes veidu darīt Latvijai būtisko, raksturīgo zināmu citviet pasaulē. Jo gandrīz katras programmas monētu iegādājas daudzi tūkstoši cilvēku ārvalstīs un līdz ar to uzzina par Rīgas vēsturi, Latviju kā izcilu sportistu valsti, tās dabas bagātībām, mūsu kuģošanas tradīcijām. Uzzina to, ka Latvijā ir lieliski mākslinieki, un to, ka Latvijas valūta ir lats. Ne velti mūsu jubilejas un piemiņas monētas tik ļoti iecienījušas valstiskas un nevalstiskas organizācijas kā lielisku dāvanu ārvalstu viesiem un namatēviem tais valstīs, kuras tie apciemo.

Izrādās, ka idejai par monētu - pogu varētu būt arī zināms valodisks pamats. Vārdam "poga" savulaik konstatēta arī nozīme 'zvaniņš, zvārgulītis' (tāpēc arī lakstīgala pogo jeb pogā!). Ja tā, tad poga tiešām var kļūt par gadu tūkstoša mijas iezvanītāju Latvijas jubilejas un piemiņas monētu klāstā.