Publicēts: 01.05.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 31. martā

Latvijas Bankas valde 31. martā apstiprināja "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumus", kas stāsies spēkā ar šī gada 12. aprīli un aizstās "Komercbanku termiņa noguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumus".

Jaunie noteikumi paredz iespēju bankām termiņnoguldījuma pieteikumu iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu. Bez tam turpmāk termiņnoguldījumus Latvijas Bankā ir atļauts veikt ne tikai Latvijas Bankas licencētām bankām un ārvalstu banku nodaļām (filiālēm), bet arī bankām, kas atzītas par maksātnespējīgām, bankrotējušām vai likvidējamām. Noteikumos mainīta arī procentu aprēķināšanas kārtība, par pamatu ņemot 360 dienas, nevis 365, kā tas bija iepriekšējos noteikumos.

Latvijas bankas valde atļāva a/s "Baltijas Starptautiskā banka" palielināt pamatkapitālu līdz Ls 2,096,025.