Publicēts: 08.01.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 8. janvārī

Pagājušā gada laikā apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 4% un šī gada 1. janvārī veido 375.1 miljonus latu. Jāatzīmē, ka tāds monetārs rādītājs kā naudas bāze, kas ietver skaidro naudu un daļēji arī bezskaidro naudu apgrozībā, pieaudzis straujāk - par 6.7%. Tas liecina par pieaugošu elektronisko norēķinu, tai skaitā arī norēķinu karšu, lietošanu Latvijā.

353.5 miljoni latu jeb 94% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 13%, Ls 10 - 25%, Ls 20 - 31%, Ls 50 - 16%, Ls 100 - 13%, Ls 500 - 2%. No monētu kopsummas Ls 100 zelta apgrozības monētas veido 3%, Ls 2 - 27%, Ls 1 - 29%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā joprojām ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 miljoni banknošu, Ls 10 - 9 miljoni, Ls 20 - 5 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 474 tūkstoši, Ls 500 - 13 tūkstoši. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 50 un 28 miljoni, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni, Ls 1 - 6 miljoni, Ls 2 - 3 miljoni, Ls 100 zelta monētas - 7 tūkstoši.

Palielinoties kopējam naudas daudzumam apgrozībā, lielāka nomināla naudas zīmju daudzums palielinās salīdzinoši ātrāk. Līdz ar to mainās apgrozībā esošo naudas zīmju nominālu struktūra. Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5 naudas zīmju daudzums gada laikā pat sarucis par 13% un Ls 10 - par 11%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 11%, Ls 50 - par 6%, Ls 100 - par 32%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. 

 

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1998. g. 1. janvārī

1999. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ls 5

54 930.0

16%

47 763.6

13%

-13%

Ls 10

98 128.1

29%

86 873.6

25%

-11%

Ls 20

97 224.0

29%

108 088.6

31%

+11%

Ls 50

53 787.0

16%

57 039.7

16%

+6%

Ls 100

35 794.9

10%

47 433.8

13%

+32%

Ls 500

6 269.0

2%

Kopā
banknotes

339 864.0

100%

353 468.3

100 %

+4%

 

 

2. tabula. Monētas apgrozībā

1998. g. 1. janvārī

1999. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ls 100

669.9

3%

Ls 2

5 232.7

27%

5 771.4

27%

+10%

Ls 1

6 092.2

31%

6 352.5

29%

+4%

50 santīmi

3 415.2

17%

3 582.9

17%

+5%

20 santīmi

1 556.9

8%

1 729.5

8%

+11%

10 santīmi

995.9

5%

1 136.5

5%

+14%

5 santīmi

708.4

4%

775.3

4%

+9%

2 santīmi

492.9

3%

589.4

3%

+20%

1 santīms

450.7

2%

521.3

2%

+16%

Jub. mon.

544.0

3%

520.3

2%

-5%

Kopā monētas

19 488.9

100%

21 649.0

100 %

+11%