Publicēts: 12.04.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 12. aprīlī

Laika posmā no 1999. gada 1. aprīļa līdz 2000. gada 1. aprīlim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 4% un šī gada 1. aprīlī veidoja 411.1 miljonu latu.

388.4 miljoni latu jeb 94% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 11%, Ls 10 - 20%, Ls 20 - 33%, Ls 50 - 14%, Ls 100 - 16%, Ls 500 - 6%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 29% (bimetāla divlatnieki - 16%, citi - 13%), Ls 1 - 31%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 miljoni banknošu, Ls 10 - 8 miljoni, Ls 20 - 6 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 618 tūkstoši, Ls 500 - 44 tūkstoši. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 60 un 33 miljoni, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni, Ls 1 - 7 miljoni, Ls 2 - 3 miljoni. Apgrozībā laisti arī 15 tūkstoši Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5, Ls 10 un Ls 50 naudas zīmju daudzums gada laikā sarucis - attiecīgi par 15%, 11% un 9%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 11%, Ls 100 - par 25%, Ls 500 - par 151%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1999. g. 1. aprīlī

2000. g. 1. aprīlī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 5

50 821.2

14%

43 078.7

11%

-15%

Ls 10

88 047.5

24%

77 963.4

20%

-11%

Ls 20

117 532.3

32%

130 605.3

33%

+11%

Ls 50

57 981.9

15%

52 737.9

14%

-9%

Ls 100

49 332.7

13%

61 825.7

16%

+25%

Ls 500

8 842.5

2%

22 152.5

6%

+151%

Kopā banknotes

             372 558.1

             100%

             388 363.5

               100 %

              +4%

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1999. g. 1. aprīlī

2000. g. 1. aprīlī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 602.8

27%

6 637.0
no tiem bimetāla
3 676.5

29%
bimetāla -
16%

+18%

Ls 1

6 504.6

31%

6 952.9

31%

+7%

50 santīmi

3 495.4

17%

3 576.0

16%

+2%

20 santīmi

1 687.6

8%

1 745.4

8%

+3%

10 santīmi

1 120.6

5%

1 140.4

5%

+2%

5 santīmi

776.4

4%

869.6

4%

+12%

2 santīmi

597.8

3%

669.6

3%

+12%

1 santīms

533.3

3%

597.1

2%

+12%

Jub.mon.

520.9

2%

530.6

2%

+2%

Kopā monētas

              20 839.4

            100%

               22 718.6

                100 %

              +9%