Publicēts: 19.03.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 19. martā

 


20. martā Latvijas Bankā notika Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācijas organizētās Latvijas skolēnu biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes uzvarētāju apbalvošana. Laureātus apbalvoja LR Izglītības ministrijas, ekonomiskās izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvija", V. Vītola izglītības atbalsta fonda un Latvijas Bankas pārstāvji.

Laureāti un viņu skolotāji iepazinās ar centrālās bankas darbību Latvijā. Viesi apskatīja bankas ēku, šai reizei īpaši sarūpēto apgrozības naudas, kā arī jubilejas un piemiņas monētu izstādi, noklausījās lekcijas par Latvijas Bankas monetāro politiku un Latvijas naudu un tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču.

Latvijas Banka apbalvo kā olimpiādes uzvarētājus - katra rajona (arī Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu) labāko skolēnu biznesa ekonomisko pamatu olimpiādē -, tā viņu skolotājus. Novērtējot skolēnu ieguldīto darbu šo rezultātu sasniegšanā un vēloties stiprināt viņu zināšanas makroekonomikas un centrālās bankas darbības jomā, Latvijas Banka jau otro gadu dāvā olimpiādes laureātiem ceļojumu uz Eiropas Centrālo banku un Vācijas centrālo banku Deutsche Bundesbank Frankfurtē pie Mainas. Brauciens paredzēts 2002. gada augustā, un tā mērķis ir izglītojoša rakstura tikšanās minētajās centrālajās bankās un citās organizācijās un uzņēmumos. Viena no apmeklējamām vietām būs Vācijas centrālās bankas monetārais muzejs. Tā ir unikāla izglītojoša iestāde, kura piedāvā cilvēkam pašam ar dažādu interaktīvu, tehniski vairāk vai mazāk sarežģītu uzskates līdzekļu un metožu palīdzību iepazīt monetārās un valūtas operāciju politikas lomu valsts ekonomikā.

Latvijas Bankas velte skolēniem nav tikai dāvana, bet arī sava veida līgums. Pagājušajā gadā katrs no laureātiem tika aicināts iekrāt pēc iespējas vairāk informācijas par centrālo banku darbības principiem, Eiropas Monetāro sistēmu un eiro ieviešanu. Pēc ceļojuma skolēni savas zināšanas nodeva tālāk - lekcijās un prezentācijās saviem skolas vai studiju biedriem, rakstos un intervijās rajonu laikrakstos - sava novada iedzīvotājiem. Līdzīgu sadarbību ar centrālo banku apceļotājiem veidosim arī šogad.