Publicēts: 16.05.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 16. maijā

  
Latvijas Bankas padome kārtējā sēdē nolēma no 2002. gada 17. maija samazināt banku noguldījumu Latvijas Bankā likmes:

            - septiņām dienām - no 3.0% uz 2.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - no 3.25% uz 2.75% gadā.

Latvijas Bankas refinansēšanas un lombarda kredīta procentu likmes palika nemainīgas:

- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:

            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

2002. gads sākās ar būtisku latu naudas tirgus likmju samazinājumu, ko sekmēja banku augstais likviditātes līmenis. Banku sistēmas likviditāti veicināja gan Latvijas Bankas veiktā ārvalstu valūtas iepirkšana pagājušā gada nogalē, gan pieprasījuma pēc skaidrās naudas apgrozībā kritums šajā gadā, gan rezervju normas pazemināšana no š. g. 1. janvāra. Tādējādi latu naudas tirgus likmes ir samazinājušās līdz banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmēm, kas kalpo kā latu naudas tirgus likmju svārstību koridora apakšējā robeža. Latvijas Bankas veiktās likmju izmaiņas sekmēs procentu likmju līmeņa samazināšanos valstī, kā arī procentu likmju starpības samazināšanos starp latos un ārvalstu valūtās piedāvātajiem kredītresursiem, tādējādi veicinot tālāku kreditēšanas attīstību Latvijā.