Publicēts: 11.07.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 11. jūlijā

Laika posmā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 1. jūlijam apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 9% un šī gada 1. jūlijā veidoja 546.1 milj. latu.

519.4 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 9%, Ls 10 - 15%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 10%, Ls 100 - 20%, Ls 500 - 11%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 23% (bimetāla divlatnieki - 19%, citi - 4%), Ls 1 - 34%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 9%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9.7 milj. banknošu, Ls 10 - 7.5 milj., Ls 20 - 9.1 milj., Ls 50 - 1.0 milj., Ls 100 - 1.0 milj., Ls 500 - 118 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 74 un 43 milj., bet 50 santīmu monētas - 8.9 milj., Ls 1 - 9.0 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 18 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 4% un Ls 50 - par 8%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 3%, Ls 20 - par 11%, Ls 100 - par 19%, Ls 500 - par 37%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

2001. gada 1. jūlijā

2002. gada 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

47 289.2

10

48 716.1

9

+3

Ls 10

78 256.9

16

75 053.4

15

-4

Ls 20

164 671.7

35

182 119.1

35

+11

Ls 50

56 216.3

12

51 693.6

10

-8

Ls 100

86 671.0

18

103 068.3

20

+19

Ls 500

42 931.0

9

58 771.5

11

+37

Kopā banknotes

476 036.1

100

519 422.0

100

+9

2. tabula. Monētas apgrozībā

2001. g. 1. jūlijā

2002. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 314.9
no tiem bimetāla
4 928.4

26
bimetāla
20

6 375.4
no tiem
bimetāla
5 198.8

23
bimetāla
19

+1
bimetāla +5

Ls 1

7 975.4

33

8 961.9

34

+12

50 santīmi

3 908.0

16

4 468.6

17

+14

20 santīmi

1 969.0

8

2 271.6

9

+15

10 santīmi

1 253.4

5

1 385.3

5

+11

 

5 santīmi

949.1

4

1 045.1

4

+10

2 santīmi

753.6

3

869.3

3

+15

1 santīms

662.4

3

738.7

3

+12

Jubilejas monētas

570.9

2

586.4

2

+3

Kopā monētas

24 356.7

100

26 702.3

100

+10