Publicēts: 09.05.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2003. gada 9. maijā

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs 12. un 13. maijā piedalās regulārā pasaules centrālo banku prezidentu sanāksmē Bāzelē. Sanāksme veltīta Eiropas kopīgās naudas eiro gaidāmajai ieviešanai jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs pēc ES paplašināšanās.  Sanāksmi Šveicē organizē Starptautisko Norēķinu banka, kas ir banka pasaules centrālajām bankām un vienlaikus nozīmīgākais globālais forums centrālo banku sadarbībai monetārajos un finanšu jautājumos.

Apspriežamās tēmas ietvaros centrālo banku vadītāji apmainīsies viedokļiem par makroekonomisko rādītāju izlīdzināšanās nozīmi ES uzaicinātajās zemēs, tai skaitā arī par mērena budžeta deficīta un zemas inflācijas lomu sekmīgā monetārā integrācijā.

Kā zināms, Latvijas pilsoņiem tautas nobalsošanā šī gada 20. septembrī jāizlemj, vai atbalstām iestāšanos Eiropas Savienībā. Pozitīva balsojuma gadījumā Latvija kļūtu par ES dalībvalsti 2004. gada maijā. Saskaņā ar ES pievienošanās līgumu jaunajām dalībvalstīm iestāšanās ES nozīmē arī iestāšanos Eiropas Ekonomiskajā un monetārajā savienībā (EMS) un eiro ieviešanu.

Latvijas Bankas politiku - savlaicīgu gatavošanos dalībai Ekonomiskajā un monetārajā savienībā - nosaka valsts stratēģiskais mērķis iestāties ES. Latvija jau šobrīd pilda EMS dalības kritērijus, nodrošinot zemu budžeta deficīta, valdības parāda, inflācijas un valsts vērtspapīru ilgtermiņa procentu likmju līmeni.

Latvijai iestājoties ES, Latvijas Banka kļūtu par Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieci un gatavotos pievienoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai un ieviest eiro Latvijā. Saskaņā ar iestāšanās procedūru jaunām ES dalībvalstīm atbilstība Māstrihtas kritērijiem jāapliecina vismaz divus gadus pēc iestāšanās Valūtas kursa mehānismā II, pēc tam vērtējumu sniegtu ES padome. Saņemot pozitīvu vērtējumu, Latvija varēs pievienoties EMS. Šādu kārtību paredz Eiropas Savienības līgums.

Līdz brīdim, kad Latvija pievienosies Ekonomiskajai un monetārajai savienībai, Latvijas nauda būs lati. Savukārt pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas Banka negatavojas mainīt lata piesaisti valūtu grozam SDR - Starptautiskā Valūtas fonda norēķinu vienībai.