Publicēts: 05.09.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.


Rīgā 2003. gada 5. septembrī

Eiropas Centrālā banka sadarbībā ar Latvijas Banku Rīgas Biržas ēkā Doma laukumā 6 no 6. līdz 27. septembrim rīko izstādi "Eiro tapšana". Izstāde būs atvērta ik dienu no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00. Ieeja - bez maksas.    

Izstādi 5. septembrī plkst. 15.00 atklās Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un Eiropas Centrālās bankas Administrācijas direktorāta ģenerāldirektors Dr. Geralds Grise (Gerald Grisse). Atklāšanā piedalīsies izstādes autors fotogrāfs Klaudio Hilss (Claudio Hils), Latvijas sabiedrības un atbildīgo institūciju pārstāvji, kas iesaistījušies publiskajā diskusijā par Latvijas dalību ES, žurnālisti, profesionāļi naudas dizaina jomā un Latvijas Bankas pārstāvji.  

2002. gada 1. janvārī notika lielākā naudas maiņa vēsturē. Kopš šī datuma vairāk nekā 300 milj. iedzīvotāju 12 Ekonomiskās un monetārās savienības valstīs (Beļģija, Vācija, Somija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Spānija) norēķinās ar vienu valūtu - eiro. No 2001. gada jūnija līdz 2002. gada februārim pazīstamais fotogrāfs Klaudio Hilss Eiropas Centrālās bankas uzdevumā dokumentēja jaunās Eiropas valūtas rašanos.

Pāreja uz eiro, kas noritēja bez aizķeršanās, bija daudzu gadu skrupulozas plānošanas rezultāts, kurā bija iesaistīti daudzi dalībnieki - Eiropas Centrālā banka (un tās priekštecis Eiropas Monetārais institūts), eiro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, valdības, profesionālās apvienības, Eiropas Komisija, bankas, mazumtirdzniecības uzņēmumi, naudas automātu nozare un daudzi citi. Sagatavošanas darbs noritēja trīs galvenajos virzienos - eiro banknošu un monētu ražošana, organizatoriskais un plānošanas darbs un komunikācija.

Klaudio Hilsa fotogrāfijas sniedz plašu ieskatu minētajās unikālā, daudzas Eiropas valstis aptverošā pasākuma jomās. Projekts netika plānots kā reklāmas kampaņa, bet gan kā ar grandiozo pasākumu - vienotās Eiropas valūtas ieviešanu - saistīto vēsturisko notikumu dokumentācija. Hilss ieguva atļauju izmantot dažādu banku citkārt publikai drošības apsvērumu dēļ nepieejamas zonas. Hilss un ECB darbinieku grupa apmeklēja visas valstis, kurās eiro tika ieviests, un tas ļāvis parādīt eiro tapšanas gaitu kā patiesu Eiropas līmeņa projektu. Izjustais stāstījums, kas mums tiek pasniegts kā vēstures mozaīka, aptver konkrētā vēstures posmā vienlaikus norisošas darbības - monētu kalšanu, banknošu iespiešanu, naudas glabāšanu un transportēšanu, izplatīšanu un izņemšanu no apgrozības.

Latvija ir ceļā uz Eiropas Savienību un Ekonomikas un monetāro savienību, tāpēc tik svarīga ir iespēja ar izcilu fotogrāfiju starpniecību iepazīt arī eiro tapšanas procesu un pirmos soļus skaidrās naudas apritē.