Publicēts: 03.06.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 3. jūnijā

Latvijas Republikas Saeima 2. jūnijā apstiprinājusi Latvijas Bankas padomes locekļu amatā Hariju Bušu, Leonīdu Gricenko, Arvilu Sautiņu un Aivaru Skopiņu. Viņu pilnvaru termiņš sākas šī gada 2. jūlijā.

Pēc Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča ieteikuma darbam Latvijas Bankas padomē no jauna tika izvirzīti Leonīds Gricenko un Aivars Skopiņš un atkāroti - Harijs Bušs un Arvils Sautiņš.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Banku" 22. pantu 2. jūlijā amata termiņš beidzas Harijam Bušam, Valentīnai Kolotovai, Arvilam Sautiņam un Varim Zariņam.

Latvijas Bankas padomes locekļus pēc centrālās bankas prezidenta ierosinājuma uz sešiem gadiem amatā apstiprina Saeima.

Pirms apstiprināšanas Latvijas Bankas padomes locekļa amatā ekonomists Leonīds Gricenko vadīja Latvijas Bankas Rēzeknes filiāli, un jurists Aivars Skopiņš bija Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Prezidija loceklis.