Publicēts: 30.12.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 30. decembrī

Latvijas Banka 2004. gada 30. decembrī ir noteikusi lata un eiro piesaistes kursu: 1 EUR = 0.702804 LVL, kurš saskaņā ar valdības apstiprināto plānu par Latvijas gatavošanos pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā būs spēkā no 2005. gada 1. janvāra.

Lata un eiro attiecība izrēķināta pēc Eiropas Centrālās bankas šodien fiksētajiem valūtu tirgus kursiem, izmantojot SDR valūtu kursu formulu - līdzīgi, kā tas darīts ik dienas kopš 1994. gada sākuma, kad lats tika piesaistīts Starptautiskā Valūtas fonda norēķinu vienībai (1 XDR = 0.7997 LVL).

No 2005.gada janvāra Latvijas Banka vienpusēji nodrošinās lata un eiro maiņas kursa svārstības ±1% apjomā no centrālā jeb piesaistes kursa. Tas nozīmē, ka saglabāsies līdzšinējais lata svārstību koridora platums pret piesaistes valūtu, kas ir saprotams un ierasts finanšu tirgum. Tādējādi arī nemainīsies faktiski fiksēta valūtas kursa režīms, kas Latvijai - nelielai un atvērtai tautsaimniecībai - ir labi kalpojis.

Turpmāk lata kursu pret citām valūtām Latvijas Banka noteiks pēc lata piesaistes kursa eiro un pasaules valūtu kursiem attiecīgajā brīdī.