Publicēts: 04.12.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 4. decembrī

Latvijas Banka laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar priedes čiekura attēlu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas nonāks apritē līdzīgi kā cita apgrozības nauda - ar banku starpniecību sasniedzot tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus.

Latvijas Banka turpina dažādot Latvijas naudas dizainu ar ierobežotas tirāžas viena lata monētām, iekaļot tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus, notikumus. Apgrozībā ir monētas ar stārķa, skudras, baravikas, Sprīdīša, Pētergaiļa, kliņģera un Jāņu vainaga attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par pilntiesīgu Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro.

Kādēļ monētā iekalts čiekurs?

Nu jau tradicionāli Latvijas Banka ik gadu papildina apgrozības monētu klāstu ar diviem vienlatniekiem. Abas šī gada monētas tematiski vieno gadskārtu motīvs -  vasaras saulgriežos Jāņu vainags un Ziemassvētku laikā čiekurs.
 

Kas ir monētas autori, un kur tās kaltas?

 

Monētas grafisko dizainu veidojis Henrihs Vorkals, un ģipša modeli - Jānis Strupulis.

Jaunās 1 lata monētas kaltas Somijas kaltuvē Rahapaja Oy.

Ar ko atšķiras jaunā 1 lata monēta no iepriekšējām?

Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots priedes čiekurs. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2006. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām viena lata apgrozības monētām nav.
 

Cik daudz jauno monētu nokalts?

Monētas tirāža ir viens miljons monētu, un tā - līdzīgi kā citām īpašajām apgrozības monētām - netiks papildināta. Tirāža noteikta, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti.

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt?

Visa Latvijas Bankas apgrozībā laistā nauda ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.