Publicēts: 17.05.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

2007. gada 17. maijā

Ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā un atbalstot valdības centienus inflācijas mazināšanā, Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas procentu likmi par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0%. Likme aizdevumu iespējai uz nakti celta par 1.0 procenta punktu līdz 7.5%. Likme noguldījumu iespējai uz nakti atstāta nemainīga – 2.0%. Obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību nolemts nemainīt. Lēmums stājas spēkā 2007. gada 18. maijā.

Latvijas Bankas padome uzskata, ka, sekmējot tautsaimniecības atgriešanos makroekonomiskās stabilitātes zonā, ir nepieciešams ierobežot pārāk straujo iekšzemes pieprasījumu. Inflācijas kāpums beidzamos mēnešos apstiprina līdzšinējo analīzi, proti, pārāk straujais iekšzemes pieprasījuma kāpums ir arvien nozīmīgāks inflāciju noteicošs faktors. Inflācija bremzē Latvijas eksportu, jo strauji augošu ražošanas izmaksu apstākļos mazinās ražotāju konkurētspēja galvenajos eksporta tirgos.
Lai mazinātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, ekonomiskās politikas veidotāju rīcība jāvērš uz valdības izdevumu un kreditēšanas pieauguma ierobežošanu. Šajā sakarā atzinīgi vērtējama valdības apņemšanās neveikt budžeta grozījumus šogad un veidot budžetu ar pārpalikumu nākamajiem gadiem. Savukārt, reaģējot uz norisēm finanšu tirgos, procentu likmju paaugstināšana ir centrālās bankas solis naudas pieprasījuma mazināšanā.
Pašlaik ir svarīgi, lai konsekventi un pilnā apjomā tiktu īstenoti Saeimas apstiprinātie pretinflācijas pasākumi, turklāt augstas inflācijas situācijā vajadzētu būt gataviem šos dokumentus nepieciešamības gadījumā papildināt. Jāapzinās, ka plāna iedarbība nebūs tūlītēja, daudzi pasākumi ir ar ilgstošu efektu, un tā pirmie rezultāti varētu būt redzami gada beigās.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes no 2007. gada 18. maija būs šādas:

- refinansēšanas likme – 6.0% gadā;

- likme noguldījumu iespējai uz nakti – 2.0% gadā;

- likme aizdevumu iespējai uz nakti – 7.5% gadā.

Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 5.5% no šī gada 24. marta.
Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/sapinfo/zurnal/preskonf/.