Publicēts: 29.09.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Latvijas Banka no 2008. gada 1. oktobra sāks laist apgrozībā jauna laidiena 10 latu naudas zīmes, kurā iestrādāti citu nominālu banknotēs jau izmantoti pretviltošanas elementi. Latvijas Banka nepieciešamības gadījumā papildina viena vai otra nomināla banknošu un monētu krājumus, lai nodrošinātu tautsaimniecības pieprasījumu pēc attiecīgā nomināla naudas zīmēm, vienlaikus arī pastiprinot naudas drošību pret viltošanu. Visas Latvijas Bankas izlaistās naudas zīmes - banknotes un monētas - ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Informācija par jaunajām Ls 10 naudas zīmēm un naudas zīmju aizsardzību pret viltošanu pieejama arī Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme

 

Pirmkārt, jaunā naudas zīme būs vēl labāk aizsargāta pret viltošanu.
Naudas zīmē ir iestrādāts Ls 5 un Ls 20 banknotēs jau lietots pretviltošanas elements - iedobta zīme. Banknotes priekšpusē virs caurskata zīmes - ozola lapas - iespiesti divi nomināli "10".
Nomināls "10" jaunās naudaszīmes priekšpusē iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu.
Otrkārt, jaunās naudas zīmes nodrukāšanas gads ir 2008. Uz tās ir Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča paraksts.

Kādēļ nepieciešamas jaunas 10 latu naudas zīmes

Jauns 10 latu naudas zīmju laidiens nepieciešams, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc šī nomināla naudas zīmēm. Naudas zīmes mūžs atkarībā no lietošanas intensitātes un nominālvērtības ir apmēram 1-5 gadi, 10 latu naudas zīmēm - apmēram 1.6 gadi. Latvijas Banka rūpējas, lai apgrozībā būtu tīra un kvalitatīva nauda. Piemēram, 2007. gadā no apgrozības izņemti un iznīcināti 4.6 milj. 10 latu banknošu, kopš 1993. gada - 51 milj. banknošu.

Kādi ir lata banknošu galvenie pretviltošanas elementi

Visās banknotēs tie ir līdzīgi:
- ūdenszīme
ar latviešu tautumeitas profilu;
- metalizēta josla (ar vai bez hologrāfiskiem nomināla uzrakstiem), kas caurauž banknoti no malas līdz malai; jaunākajām banknotēm tā zaigo dažādās krāsās;
- kā arī slēptais attēls - nomināls uz ornamentālās joslas ar Lielvārdes jostas motīvu, kas pamanāms, skatoties uz naudaszīmi slīpā leņķī pret gaismu.

Ir vēl citas, bez speciālām palīgierīcēm nosakāmas drošības pazīmes, piemēram, jau pieminētās jaunajās Ls 10 un citās naudas zīmēs iestrādātās. Ar tām var iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

 

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām

Apgrozībā turpmāk atradīsies trīs laidienu - 1992., 2000. un 2008. gada - desmit latu banknotes. Visas naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Latvijas Banka turpinās izņemt no apgrozības un iznīcināt tikai tās naudas zīmes, kuras bojātas vai zaudējušas kvalitāti. Cilvēkiem nav nekāda nepieciešamība mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām.

Kur drukātas jaunās Ls 10 naudas zīmes

Jaunās 10 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas papīra nauda - Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient.

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un izmaiņas to dizainā

Arī turpmāk, papildinot citu naudas zīmju krājumus, paredzama jaunu pretviltošanas elementu izmantošana, bet ne būtiskas pārmaiņas naudas dizainā. Pašlaik sagatavošanā ir jauna laidiena 500 latu naudas zīmes.