Publicēts: 01.01.2013.


2006. gada 3. augustā
Monetārās politikas lēmumi

ECB Padome šīsdienas sanāksmē pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 3.0%), sākot ar operācijām, ko veiks 2006. gada 9. augustā.

2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 4.0%; spēkā ar 2006. gada 9. augustu).

3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.0%; spēkā ar 2005. gada 2006. gada 9. augustu).

Preses konferencē ECB prezidents komentē apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.