Publicēts: 01.01.2013.


2008. gada 4. decembrī
Monetārās politikas lēmumi

Šīsdienas sanāksmē, kas notika Briselē, ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.
  1. Procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 2.50%), sākot ar operācijām, ko veiks 2008. gada 10. decembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 3.00%; spēkā ar 2008. gada 10. decembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 2.00%; spēkā ar 2008. gada 10. decembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.