Publicēts: 01.01.2013.


2009. gada 3. septembrī
Monetārās politikas lēmumi

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome nolēma, ka galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 1.00%, 1.75% un 0.25%).

Preses konferencē ECB prezidents komentē apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.


Eiropas Centrālā banka
Komunikācijas direktorāts
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.europa.eu
Pārpublicējot obligāta avota norāde.