Publicēts: 01.01.2013.

2008

1 (Dokuments PDF formātā 1,27 MB)
2 (Dokuments PDF formātā 1,40 MB)
3 (Dokuments PDF formātā 1,45 MB)
4 (Dokuments PDF formātā 1,43 MB)


Latvijas maksājumu bilance, Latvijas starptautisko investīciju bilance,
Lata efektīvie kursi, Latvijas ārējais parāds, Latvijas tiešās investīcijas ārvalstīs un Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā
(Latvijas maksājumu bilances datu bāze)