Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas tīro ārējo aktīvu apjoms 3. ceturksnī pieauga par 27.6 milj. latu jeb 9.7%, septembra beigās sasniedzot visaugstāko līmeni kopš Latvijas Bankas darbības atjaunošanas - 311.1 milj. latu (sk. 16. att.). Tīro ārējo aktīvu pieaugumu izraisīja ārvalstu valūtas iepirkuma pārsvars pār pārdoto apjomu (par 12.3 milj. latu), kā arī Latvijas Bankā ārvalstu valūtā veikto noguldījumu apjoma pieaugums. Naudas bāzes segums ar ārējām rezervēm septembrī (pirmoreiz kopš 1994. gada janvāra) pārsniedza 100% (sk. 17. att.).

Lata kurss pret ASV dolāru 1996. gada septembra beigās bija 0.555 (jūnija beigās - 0.554); arī lata kurss pret Vācijas marku 3. ceturksnī mainījās maz - septembra beigās tas bija 0.364, jūnija beigās - 0.363 (sk. 18. att.). Šādu stabilitāti noteica stāvoklis pasaules valūtas tirgū. Gandrīz nemainījās arī Francijas franka kurss, par 1.3% palielinājās Lielbritānijas sterliņu mārciņas kurss, un par 1.4% samazinājās Japānas jenas kurss. Lata kurss pret SDR nemainījās.

Latvijas banku darījumi ārvalstu valūtas tirgū 3. ceturksnī turpināja pieaugt. Pirkšanas darījumu apjoms sasniedza 4 496 milj. latu un pārdošanas darījumu apjoms - 4 471 milj. latu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni kopējais darījumu apjoms pieauga par 13.6%. Vairākums (90.7%) darījumu notika, savstarpēji konvertējot ārvalstu valūtas, un tika veikts ar nerezidentiem (75.7% no kopējā darījumu apjoma). Tāpat kā iepriekš darījumos visbiežāk tika izmantoti ASV dolāri un Krievijas rubļi (attiecīgi 52.5% un 28.3% no darījumu kopapjoma).