Publicēts: 01.01.2013.

Banku sektora piesaistīto iekšzemes noguldījumu apjoms 3. ceturksnī pieauga. Palielinājās arī skaidrās naudas pieprasījums, tādēļ plašā nauda M2X ceturkšņa laikā pieauga par 57.1 milj. latu jeb 10.5% (2. ceturksnī pieaugums bija mazāks - 40.0 milj. latu jeb 7.9%). Naudas piedāvājums palielinājās katru mēnesi (visstraujāk augustā - par 3.9%) un septembra beigās bija 601.5 milj. latu (sk. 8. att.). Skaidrās naudas daļa (bez atlikumiem banku kasēs) plašajā naudā saglabājās 40.6-41.5% līmenī.

Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi 3. ceturksnī pieauga par 38.5 milj. latu jeb 10.4%. Ārvalstu īstermiņa kapitāla ieplūdi galvenokārt sekmēja grūti prognozējamā politiskā un ekonomiskā situācija Krievijā un Baltkrievijā, kā arī iespēja līdzekļus izdevīgi ieguldīt Latvijas valdības īstermiņa parādzīmju tirgū. Par 9.0% palielinājās banku sistēmas kredīti valdībai, palielinoties banku īpašumā esošo valsts iekšējā īstermiņa aizņēmuma parādzīmju apjomam. Uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikumi ceturkšņa laikā gandrīz nemainījās - nelielo samazinājumu jūlijā līdzsvaroja pieaugums augustā un septembrī.