Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas tīro ārējo aktīvu apjoms 2. ceturksnī pieauga par 37.9 milj. latu jeb 15.4%, jūnija beigās sasniedzot visaugstāko līmeni kopš Latvijas Bankas darbības atjaunošanas - 283.5 milj. latu (sk. 13. att.). Tīro ārējo aktīvu pieaugumu izraisīja ārvalstu valūtas iepirkuma pārsvars pār tās pārdoto apjomu (par 18.0 milj. latu). Naudas bāzes segums ar ārējām rezervēm jūnijā bija 91.1%.

Lata kurss pret ASV dolāru 1996. gada jūnija beigās bija 0.554, bet marta beigās - 0.549 (sk. 14. att.). Šādu ASV dolāra kursa palielināšanos (par 0.9%) noteica tā kāpums pasaules valūtas tirgū. Palielinājās arī Lielbritānijas sterliņu mārciņas kurss (par 2.5%), bet pārējo SDR groza valūtu - Vācijas markas, Japānas jenas un Francijas franka - kurss kritās (attiecīgi par 1.6%, 1.4% un 0.7%). Lata kurss pret SDR nemainījās.

Latvijas banku ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu kopsumma 2. ceturksnī sasniedza 3.9 mljrd. latu, ceturkšņa laikā pieaugot apmēram par trešdaļu. No darījumu kopsummas 97.1% veikts bezskaidrā naudā. ASV dolāra īpatsvars pārsniedza pusi, bet Krievijas rubļa - veidoja gandrīz trešdaļu no ārvalstu valūtas darījumu kopapjoma. Gan 1., gan 2. ceturksnī gandrīz 60% darījumu tika veikti ar bankām, apmēram 30% - ar uzņēmumiem, pārējie - ar privātpersonām. Nerezidentu īpatsvars darījumu kopapjomā pārsniedza 70%.