Publicēts: 01.01.2013.

17. jūlijs
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Ieteikumus kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai".

24. jūlijs
Latvijas Bankas valde pieņēma lēmumu "Par repo kredītu termiņu".

21. augusts
Latvijas Bankas valde apstiprināja "Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru uzskaites noteikumus".