Publicēts: 01.01.2013.

10. janvāris
Latvijas Banka pazemināja refinansēšanas likmi no 9.5% uz 9% gadā.

31. janvāris
Latvijas Banka pazemināja refinansēšanas likmi no 9% uz 8% gadā.

14. februāris
Latvijas Banka pazemināja refinansēšanas likmi no 8% uz 7% gadā.

28. februāris
Latvijas Banka pazemināja refinansēšanas likmi no 7% uz 6% gadā.

13. marts
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par grozījumiem Latvijas Bankas padomes 1996. gada 16. maija lēmumā Nr. 33/2 "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību noteikšanu"".
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos"".
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par grozījumiem "Kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"".
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par grozījumiem "Kredītiestāžu ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumos"".
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par grozījumiem "Kredītiestādes rezervju prasību aprēķināšanas kārtībā"".
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudēm".

27. marts
Latvijas Bankas valde pieņēma lēmumu "Par repo kredītu termiņu".
Latvijas Bankas valde apstiprināja "Latvijas Bankas organizēto Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju otrreizējā tirgus izsoļu noteikumus".

28. marts
Latvijas Banka pazemināja refinansēšanas likmi no 6% uz 5% gadā.