Publicēts: 01.01.2013.

14. janvāris
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" grozījumus (spēkā ar 31.01.1999.).
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudēm".

10. marts
Latvijas Bankas valde jaunā redakcijā apstiprināja "Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumus" (spēkā ar 01.04.1999.).

11. marts
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Norādījumus par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" (spēkā ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumus" (spēkā ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Norādījumu par kredītiestāžu gada pārskatiem" grozījumus (spēkā ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskatu un pielikumu sagatavošanas noteikumu" grozījumus un kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskata" un pielikumu grozījumus (spēkā ar 01.09.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumu" grozījumu.
Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītiestāžu darbību reglamentējošo Latvijas Bankas atļauju saņemšanas noteikumus".

31. marts
Latvijas Bankas valde apstiprināja "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumus" (spēkā ar 12.04.1999.).