Publicēts: 01.01.2013.

Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu apjoms 1. ceturksnī samazinājās par 19.8 milj. latu, un marta beigās to atlikums bija 563.1 milj. latu. Samazinājās gan pieprasījuma, gan īstermiņa noguldījumu atlikums (attiecīgi par 2.3% un 7.2%), bet nedaudz (par 1.7%) pieauga ilgtermiņa noguldījumu atlikums.

Samazinājās gan uzņēmumu (par 1.4%), gan privātpersonu (par 6.5%) noguldījumu atlikums. Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu latos veikto noguldījumu atlikums saruka par 14.4 milj. latu jeb 4.5%, bet šādu ārvalstu valūtā veikto noguldījumu atlikums samazinājās lēnāk (par 5.4 milj. latu jeb 2.0%; šādu noguldījumu atlikumu mēneša pārmaiņas sk. 7. att.).

Sakarā ar nerezidentu noguldījumu apjoma sezonālo kritumu gada sākumā Latvijas banku sektora noguldījumu kopapjoms 1. ceturksnī samazinājās par 34.0 milj. latu jeb 3.5%.