Publicēts: 01.01.2013.

Latos izsniegto kredītu procentu likmēm 4. ceturksnī bija tendence samazināties. Nedaudz samazinājās gan īstermiņa, gan ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Savukārt noguldījumu procentu likmes bija stabilas.

Latos no jauna izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme bija nedaudz zemāka nekā 3. ceturksnī (11.8-14.1%). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme pieauga par 1.0 procentu punktu, bet ilgtermiņa - banku konkurences ietekmē samazinājās par 3.0 procentu punktiem.

OECD valstu valūtās izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme, kas divus gadus bija stabila, 4. ceturksnī nedaudz samazinājās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni OECD valstu valūtās izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme samazinājās par 1.9 procentu punktiem, bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu - par 0.3 procentu punktiem. OECD valstu valūtās izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme samazinājās mazāk (attiecīgi par 0.3 procentu punktiem un 0.1 procentu punktu). Latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme bija augstāka, bet latos izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme - zemāka nekā atbilstošajiem darījumiem OECD valstu valūtās (sk. 13. att.).

13. attēls
Ilgtermiņa kredītu vidējās svērtās procentu likmes
(%)

 Izsniegti latos
 Izsniegti OECD valstu valūtās

Uzņēmumiem latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme bija 11.6-13.9%, bet privātpersonām latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme - 15.0-17.9% atkarībā no kredītu veida, apjoma un riska. Latos izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējo svērto procentu likmju atšķirības nebija tik lielas. Uzņēmumiem latos no jauna izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme bija 9.2-9.6%, bet privātpersonām izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme - 11.0-11.6%.

Uzņēmumiem un privātpersonām latos no jauna izsniegto īstermiņa kredītu reālā procentu likme bija 10.0-12.1%, bet ilgtermiņa kredītu reālā procentu likme - aptuveni 8%.

No uzņēmumiem un privātpersonām latos piesaistīto īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme 4. ceturksnī bija 4.4%, bet ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme - 7.0%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme bija par 1.0 procentu punktu zemāka un bija gandrīz tāda pati kā iepriekšējā ceturksnī. Latos veikto ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni samazinājās par 0.8 procentu punktiem un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu - par 0.3 procentu punktiem. Tādējādi banku konkurences saasināšanās ilgtermiņa noguldījumu piesaistē un ilgtermiņa resursu nepieciešamība tomēr neizraisīja kredītu procentu likmju pieaugumu.

OECD valstu valūtās veikto īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme nedaudz pieauga (par 0.2 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 1.3 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu). Īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme bija augstāka noguldījumiem OECD valstu valūtās (sk. 14. att.), bet ilgtermiņa - noguldījumiem latos.

Latos veikto īstermiņa noguldījumu reālā procentu likme bija 2.4-3.0%, bet ilgtermiņa noguldījumu reālā procentu likme - augstāka par 5%.

14. attēls
Īstermiņa noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes
(%)

 Latos
 OECD valstu valūtās