Publicēts: 01.01.2013.

2000. gada 1. ceturksnis

13. janvāris

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos" (spēkā ar 31.01.2000.).

16. marts

Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par procentu likmēm" (spēkā ar 17.03.2000.), par 0.5 procentu punktiem samazinot procentu likmes un nosakot refinansēšanas likmi 3.5% gadā; banku noguldījumu Latvijas Bankā termiņus un procentu likmes: 7 dienas - 1.50% gadā, 14 dienu - 1.75% gadā; lombarda kredītu procentu likmes atkarībā no tā, cik dienas pēdējo 30 dienu laikā, skaitot no kredīta izsniegšanas dienas, bankai bijis lombarda kredīta atlikums: līdz 10 dienām - 5.5% gadā, no 11 līdz 20 dienām - 6.5% gadā, sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus" (daļēji spēkā ar 01.07.2000., pilnībā - ar 01.01.2001.).

Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par darījumiem ar vekseļiem un čekiem" (spēkā ar 01.04.2000.).

24. marts

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumus" (spēkā ar 15.04.2000.).

Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem", nosakot, ka valūtas mijmaiņas darījumiem ar 2 gadu termiņu minimālā latu procentu likme ir 6.5% gadā.