Publicēts: 04.04.2015.
Izmēri: 130x65 mm
Krāsa: violeta

Ls 10 - averss

Ls 10 - reverss

Ls 10 - averss

Ls 10 - reverss


Ls 10 - averss

Ls 10 - reverss

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz ornamentāla fona attēlota Daugavas ainava un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). 2008. gada banknotei virs tās - reljefā spiedumā divi nominālvērtības uzraksti 10.
Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: DESMIT LATU (divu krāsu iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Labajā daļā vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 10. Kreisajā daļā uz balta pamata vertikālā kārtojumā divi punkti (violetā krāsā ar reljefu - zīme neredzīgajiem) un ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar tonālu pāreju (2000. un 2008. gada 10 latu banknotei - smalku horizontālu līniju veidota josla) un skaitli 10. 2008. gada banknotei skaitlis iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. 2000. un 2008. gada 10 latu banknotei uz horizontālās joslas atrodas reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu 10.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Uz saktas ornamenta fragmentu fona bronzā veidotas stopa šķēršu saktas attēls. No tā pa kreisi papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla, pa labi - stilizēta ozola lapa (2000. un 2008. gada 10 latu banknotei platāka metalizēta josla ar uzrakstiem Ls 10 un hologrammām). Augšdaļā uzraksts DESMIT LATU un skaitlis 10. Lejasdaļā skaitlis 10 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No saktas ornamentu lauka pa kreisi - vertikāla josla ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Naudas zīmes labajā pusē uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992, 2000 vai 2008. Virs ģerboņa - ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.