Publicēts: 17.04.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 10.04.2019. pieņēmusi lēmumu atļaut akciju sabiedrības “BRĪVAIS VILNIS” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” izteikt obligāto akciju sabiedrības “BRĪVAIS VILNIS” akciju atpirkšanas piedāvājumu. 
Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 1.16 EUR. 28.02.2019. akciju sabiedrības “Brīvais Vilnis” akcionāru sapulce pieņēma lēmumu izslēgt akcijas no regulētā tirgus. Par šādu lēmumu balsojošajiem akcionāriem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” un Dacei Bokmelderei iestājās pienākums izteikt pārējiem akciju sabiedrības “BRĪVAIS VILNIS” akcionāriem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Dace Bokmeldere pilnvaroja sabiedrību ar ierobežotu “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.