Publicēts: 08.04.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 26.03.2019. pieņēmusi jaunus FKTK noteikumus “Normatīvie noteikumi par valodas lietošanu pamatinformācijas dokumentā par komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu”, kuri izstrādāti ar mērķi nodrošināt tirgus dalībnieku vienotu izpratni par komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas kārtību, tādējādi veicinot privāto ieguldītāju aizsardzību.
Noteikumi nosaka valodu, kādā sagatavojams pamatinformācijas dokuments, ievērojot samērīguma principu. Pamatinformācijas dokuments sagatavojams latviešu valodā, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014. Tomēr ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kuru PRIIP izplatīšanas darbība neatbilst aktīvas izplatīšanas definīcijai ieguldījumu produktu pārvaldības noteikumu izpratnē, ar klienta piekrišanu ir atļauts nodrošināt PRIIP pamatinformācijas dokumentu angļu valodā. Ja pamatinformācijas dokuments tiek nodrošināts uz pastāvīga informācijas nesēja, kas nav papīrs, klienta piekrišana var tikt sniegta elektroniski, piemēram, ar piekrišanu vai noraidījumu atbildot uz bankas pieprasījumu/ziņojumu internetbankā vai kā standartizēts/brīvas formas klienta iesniegums/ziņojums internetbankā, kas parakstīts ar kādu no internetbankas autorizācijas rīkiem. Noteikumi ir saistoši visām iestādēm, kas ir PRIIP izveidotāji, un personām, kuras sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod tos un uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 1286/2014 prasības. Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.7 Turpmākai informācijai: Dace Jansone FKTK Komunikācijas daļas Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV