Publicēts: 01.04.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 29.03.2019. ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” iesniegumu atļaujas saņemšanai akciju sabiedrības “BRĪVAIS VILNIS” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.
1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Brīvais Vilnis” (Mērķa sabiedrība): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” (reģistrēta 19.03.2001. ar nr. 40003536860; juridiskā adrese – Dārzu iela 56A, LV-2008) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” pieder 97.41% mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” dalībnieki ir Arnolds Babris (49.79%) un Māris Trankalis (50.21%). 2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 1.16 EUR. 3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.