Publicēts: 30.08.2018.
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (The European Securities and Markets Authority (ESMA)) ir nolēmusi atjaunot no šī gada 2. jūlija spēkā esošo aizliegumu bināro opciju reklamēšanai, izplatīšanai un pārdošanai privātpersonām, pagarinot to vēl par trim mēnešiem, t.i., sākot no 2018. gada 2. oktobra. EVTI ir piekritusi arī par atsevišķiem produktiem, uz kuriem aizliegums neattieksies. 
EVTI rūpīgi apsvēra nepieciešamību pagarināt šobrīd spēkā esošo ierobežojošo intervences pasākumu un uzskata, ka joprojām eksistē nozīmīgas bažas privāto ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu , kuri izmanto bināro opciju ieguldījumu pakalpojumus. Tāpēc tā ir vienojusies par aizlieguma atjaunošanu no 2. oktobra. Pārskatot ierobežojošo intervences pasākumu, EVTI ņēma vērā to bināro opciju darījumu specifiku, uz kuriem šobrīd attiecas ierobežojumi. Atsevišķiem bināro opciju piedāvājumiem ir īpašas iezīmes, kas samazina zaudējumu risku ieguldītājiem, proti, to termiņš ir pietiekami ilgs (vismaz 90 dienas); tiem ir pievienots prospekts; un tam pilnībā ierobežo risku (hedžē) kāds cits pakalpojuma sniedzējs no tās pašas pakalpojuma sniedzēju grupas. EVTI uzskata, ka maz ticams, ka binārās opcijas pakalpojums, ko izmantojot var gūt labumu no šo triju kritēriju kumulatīvās iedarbības, varētu radīt nopietnas bažas par ieguldītāju aizsardzību. Turklāt tiks izslēgti produkti, kuriem to termiņu beigās ir iepriekš noteiktas viena vai vairākas izmaksas, no kurām neviena nav mazāka par klienta sākotnējo ieguldījumu darījumā. Šo bināro opciju izmaksas var būt augstākas vai zemākas, bet nekādā gadījumā ieguldītājs necietīs zaudējumus, kas līdzinātos klienta kopējā ieguldījuma summai. Ievērojot to, ka ieguldītāja kapitāls netiek apdraudēts, uz šiem produktiem aizliegums noteikti neattieksies. Tādējādi EVTI nolēmusi piemērot izņēmumu un neattiecināt aizliegumu uz šādiem produktiem: • binārā opcija, kurai zemākā no divām iepriekš noteiktām izmaksas summām ir vismaz vienāda ar kopējo klienta veikto ieguldījuma maksājumu, ieskaitot komisijas naudu, darījuma maksu un citas ar bināro opciju saistītas izmaksas; • binārā opcija, kas vienlaikus atbilst trim (3) nosacījumiem: o (a) termiņš no binārās opcijas emisijas līdz termiņa beigām ir vismaz deviņdesmit (90) kalendārās dienas; o (b) ir izstrādāts un saskaņā ar direktīvu 2003/71/EK apstiprināts prospekts, kas ir publiski pieejams; o (c) binārā opcija nerada tirgus risku pakalpojuma sniedzējam visā binārās opcijas darbības laikā un pakalpojuma sniedzējs vai kāds cits no grupas uzņēmumiem negūst peļņu, vai tam nerodas zaudējumi no binārās opcijas, izņemot iepriekš zināmas komisijas naudas, darījumu maksas vai citas ar bināro opciju saistītas izmaksas. EVTI turpinās uzraudzīt šos produktus visā aizlieguma darbības laikā. EVTI Uzraudzības padome 2018. gada 22. augustā apstiprināja aizlieguma pagarinājumu. Saite uz ziņu: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-prohibition-binary-options-further-three-months