Publicēts: 28.08.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apkopojusi individuālā skatījumā rīkā – BANKU KOMPASS Latvijas banku publisko ceturkšņa pārskatu datus par būtiskajiem darbības rādītājiem, piemēram, kapitāla pietiekamību:
 

Kopumā vērojamās tendences banku sektorā š.g. pirmajā ceturksnī: • Turpinot iesākto Latvijas banku pašattīrīšanās procesu pārskata periodā vairākumā Latvijas banku paātrinājās ārvalstu klientu noguldījumu aizplūde, atspoguļojot banku apņemšanos pārtraukt sadarbību ar augsta riska klientiem. Kopējais noguldījumu apmērs Latvijas bankās 1. ceturksnī ir samazinājies par 12,2%, jeb 2.4 mljrd. To pilnībā noteica ārvalstu klientu noguldījumu atlikuma samazināšanās par 26.9% jeb 2.5 mljrd. eiro, t.sk. klientu no ES valstīm par 0.9 mljrd. eiro, bet ārvalstu klientu noguldījumi, kas piesaistīti ārpus ES, samazinājās teju divtik vairāk – par 1.6. mljrd. eiro. Savukārt iekšzemes klientu noguldījumi šī ceturkšņa laikā uzrādīja pieaugumu par 86 milj. eiro jeb 0.7%. • Tomēr ārvalstu noguldījumu sarukums nav būtiski ietekmējis Latvijas banku spēju uzturēt pietiekamu likvīdo aktīvu apjomu un joprojām augstā līmenī saglabāt bankām saistošo ES harmonizēto likviditātes seguma rādītāju (LCR), kā arī uz ārvalstu klientu apkalpošanu orientētajām bankām noteiktās papildu prasības ar biznesa modeli saistīto risku segšanai. Pārskata perioda beigās banku sektora vidējais likviditātes seguma rādītājs (LCR) sasniedza 289.8%, t.i., gandrīz trīskārt pārsniedzot minimālo prasību:

• Uz ārvalstu klientu apkalpošanu orientēto banku aktīvu apmēra sarukuma un struktūras izmaiņu ietekmē banku sektora kopējais riska svērto aktīvu apjoms samazinājās par 843 milj. eiro jeb 5.7%, tādējādi pozitīvi ietekmējot banku kapitāla rādītājus – kopējais kapitāla rādītājs pieauga no 20.8% līdz 22.2%, bet pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) – no 18.6% līdz 19.9%. • Kopējais banku sektora aktīvu apmērs 1. ceturksnī samazinājās par 10.7% jeb 3 mljrd. eiro. Vairāk par finanšu un kapitāla tirgus darbību 1. ceturksnī lasāms FKTK apskatā šeit: http://www.fktk.lv/attachments/article/7137/Q1_2018_APSKATS_Publ.pdf Turpmākai informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lvwww.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV