Publicēts: 26.07.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 25.07.2018. ir apstiprinājusi vairākus normatīvos noteikumus, kas saistoši finanšu instrumentu tirgum:
Normatīvie noteikumi “Par bloķēšanas sistēmu pielāgošanu un tirdzniecības apstādināšanas publiskošanu”, kas nosaka prasības finanšu instrumentu tirdzniecības vietām (piemēram, biržai) attiecībā uz bloķēšanas sistēmu, ko tirdzniecības vietas ievieš, lai uz laiku apstādinātu vai ierobežotu tirdzniecību, ja notikušas būtiskas finanšu instrumenta cenu svārstības, parametriem, šo sistēmu pielāgošanu un informācijas publiskošanu par  īslaicīgu tirdzniecības pārtraukšanu. Normatīvie noteikumi ”Par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu” ievieš Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes Nr. ESMA/2015/1886 LV “Pamatnostādnes zināšanu un kompetences izvērtēšanai” un ir nepieciešami, lai noteiktu prasības attiecībā uz nepieciešamo zināšanu un kompetences līmeni fiziskajām personām (tostarp piesaistītajiem aģentiem), kas kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un licencētu ārējo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku vārdā sniedz ieguldījumu konsultācijas vai informāciju par finanšu instrumentiem vai strukturētiem noguldījumiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai ieguldījumu blakuspakalpojumiem. Normatīvie noteikumi “Par kombinētās pārdošanas praksi” ievieš Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes Nr. ESMA/2016/574 LV “Kombinētās pārdošanas prakses pamatnostādnes” un nosaka kārtību, kādā klients tiek informēts, kad ieguldījumu pakalpojums tiek piedāvāts kopā ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no paketes vai kā nosacījums tam pašam līgumam vai paketei, lai tādējādi nodrošinātu kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un licencētu ārējo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku konsekventu kombinētās pārdošanas praksi. Papildus FKTK padome apstiprināja grozījumus normatīvajos noteikumos “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos”, jo ir paplašinājies to finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku loks, kam ir jāiesniedz elektroniski sagatavoti pārskati vai cita informācija FKTK, tostarp datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēji. Turpmākai informācijai: Dace Jansone FKTK Komunikācijas daļas Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV