Publicēts: 15.06.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 05.06.2018 ir pieņēmusi lēmumu izteikt publisko paziņojumu par Māras Lībietes pieļauto Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī piemērot Jānim Žavneram soda naudu 1 000 euro apmērā.
Šādas sankcijas ir piemērotas, jo laika periodā no 15.02.2017. līdz 29.03.2017., veicot savstarpējus darījumus ar AS “Rīgas kuģu būvētava” un AS “SAF tehnika” akcijām, Jānis Žavners un Māra Lībiete pārkāpa Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasības. Regulas Nr. 596/2014 15. pants par tirgus manipulāciju aizliegumu, nosaka, ka persona neiesaistās tirgus manipulācijās vai nemēģina iesaistīties tirgus manipulācijās, kuru rezultātā tiek ietekmēta tirgus cena. FKTK padome, nosakot sankciju, ņēma vērā Jāņa Žavnera un Māras Lībietes iesaistes līmeni tirgus manipulāciju veikšanā, pārkāpuma ietekmi uz tirgu, kā arī personu finansiālo stāvokli. Piemērotā soda nauda tiks ieskaitīta valsts budžetā. Turpmākai informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774807, 29476003 Ieva.Upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV