Publicēts: 12.06.2018.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien 12.06.2018. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu atļaut ABLV Bank AS (turpmāk – Banka) sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Par šādu FKTK lēmumu ir informēta Eiropas Centrālā banka (ECB), kura ir izvērtējusi prudenciālās uzraudzības aspektus. Pašlikvidācijas process ir pamats Bankas vadības maiņai, valdes funkcijas turpmāk pārņemot likvidatoriem.

FKTK 05.03.2018. saņēma Bankas akcionāru sapulces lēmumu par vēlmi īstenot pašlikvidācijas procesu, kā arī pašlikvidācijas plāna pieteikumu, kurš tika pamatots kā iespējami labākais risinājums Bankas klientu un kreditoru interešu aizsardzībai. FKTK ir izskatījusi pašlikvidācijas plānu un visus Bankas papildu iesniegtos dokumentus t.sk. tos, kas atspoguļo Bankas finanšu stāvokli, izvērtējot Bankas spēju noteiktā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās saistības pret saviem kreditoriem. Šajā izvērtēšanas mehānismā bija iesaistītas vairākas Banku uzraugošās institūcijas, kā arī neatkarīga zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veica Bankas aktīvu kvalitātes pārbaudi un pašlikvidācijas pieņēmumu izvērtējumu. Balstoties visā iepriekšminētajā, FKTK ir secinājusi, ka Bankai ir pietiekams aktīvu apmērs, lai apmierinātu visu kreditoru prasījumus, un atļauj sākt pašlikvidācijas procesu, kurā turpmāku uzraudzību, nodrošinot nepieciešamos kontroles mehānismus noziedzīgi iegūtu līdzekļu iespējamas legalizācijas novēršanā, veiks FKTK.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “FKTK padomes šodienas lēmums, kura mērķis ir Bankas likvidācijas gaitā aizsargāt tās kreditoru intereses, ir loģisks iznākums, kas atspoguļo pacietīgu un rūpīgu FKTK ekspertu darbu vairāk nekā trīs mēnešu garumā, kurā nav vietas kļūdainiem pieņēmumiem. Tas ir līdz šim nepieredzēts jeb bezprecedenta risinājums Latvijā bankas darbības izbeigšanai. Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā no visām iespējamām likvidācijas metodēm tieši kontrolēta pašlikvidācija būs tā, kas nodrošinās FKTK turpmāku iesaisti un nepieciešamības gadījumā arī ietekmi uz notiekošo Bankas pašlikvidācijas procesu, t.sk. Bankas aktīvu aizsardzību un visu izmaksājamo līdzekļu kontroles, lai novērstu iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šajā procesā. Tāpēc esam padomājuši arī par to, kā vispiemērotākajā veidā tieši šim procesam piesaistīt FKTK pastāvīgu pilnvarnieku komandu Bankā. Šodienas lēmums parāda to, ka Bankas finanšu situācija ir atbilstoša šādam risinājumam, tādējādi sevi ir attaisnojis Latvijā esošais uzraudzības ietvars, kas paredzēja augstākas prasības ārvalstu klientu segmentā strādājošajām bankām.”

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, kredītiestādes pašlikvidāciju veic likvidators vai vairāki likvidatori. Pašlikvidācijas plāna izskatīšanas gaitā FKTK ir nodrošinājusi arī Bankas ieteikto likvidatoru izvērtējumu atbilstoši prasībām, kādām jāatbilst jebkuras bankas vadībai. FKTK ir guvusi pārliecību, ka visi Bankas pieteiktie likvidatoru kandidāti varēs nodrošināt objektīvu un neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, tāpat nav konstatēti esoši vai iespējami interešu konflikti kā šķērslis šo likvidatoru darbībai. Bankas pašlikvidācijas procesu nodrošinās – Arvīds Kostomārovs, Andris Kovaļčuks, Elvijs Vēbers un Eva Berlaus.

FKTK jau ir iesniegusi (12.06.2018.) ECB lēmuma projektu par Bankas licences anulēšanu.

Likvidatoram triju dienu laikā pēc tam, kad FKTK padomē ir akceptēts Bankas akcionāru sapulces lēmums par pašlikvidācijas procesu, ir jāiesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz divos citos laikrakstos paziņojums par šīs Bankas likvidāciju, kas savukārt būs sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanai. FKTK atbilstoši Kredītiestāžu likumam turpinās uzraudzīt likvidatoru darbību līdz pašlikvidācijas procesa noslēgumam, lai nodrošinātu likumību un kreditoru intereses atbilstoši šajā gadījumā īpaši izveidotajiem kontroles mehānismiem nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, kā arī izvērtēs likvidatoru darbības pārskatus, sekos līdzi procesa norises apstiprinātajam plānam, izskatīs sūdzības par likvidatoru darbību.

Turpmākai informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Tālr: +371 67774807 E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.