Publicēts: 31.05.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu atļaut akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akcionāram akciju sabiedrībai “AGROFIRMA TĒRVETE” izteikt akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir 1.76 EUR.
30.04.2018. akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akcionāru sapulce pieņēma lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja divi lielākie akcionāri: “AGROFIRMA TĒRVETE” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”.  Tādējādi minētajiem akcionāriem radās pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam. Vienas akcijas atpirkšanas cena ir 1.76 EUR un tā ir noteikta atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3.punktam. Turpmākai informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV