Publicēts: 12.04.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “Bilderlings Pay” ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā.

Ieraksts maksājumu iestāžu reģistrā anulēts pēc pašas SIA “Bilderlings Pay” iesnieguma, jo tā pieņēmusi lēmumu pārtraukt  maksājumu pakalpojumu sniegšanu. SIA “Bilderlings Pay” nav saistību pret tās klientiem.

Latvijā turpina darboties 17 reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-iestades/registretas-maksajumu-iestades.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: + 371 67774808; mob.: 29467009 e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv