Publicēts: 02.03.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu ABLV Bank AS klientiem, sākot ar š. g. 3. martu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS “Citadele banka”. Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas ABLV Bank AS klientiem tiks nodrošinātas pēc piecām darbdienām kopš noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK ar lēmumu konstatēja 23.02.2018. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu garantētajai atlīdzībai ir jābūt pieejamai noguldītājiem jeb bankas klientiem, sākot ar astoto darbdienu pēc dienas, kad konstatēta noguldījumu nepieejamība. 

ABLV Banka ir 22 830 klienti, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR apmērā – 14 362 ārvalstu klienti un 8 468 iekšzemes klienti. Izmaksājot garantētās atlīdzības, tiks nodrošināts, ka kopumā 88% ABLV Bank AS klientu tiks pilnībā atmaksāti viņu noguldījumi, savukārt iekšzemes noguldījumi tiks pilnībā segti 97.8% ABLV Bank AS klientu. 

Attēls: ABLV Bank klienti (24.02.2018.), kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību:

Šajā garantēto atlīdzību izmaksas gadījumā Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi atlīdzību izmaksai netiks izmantoti, jo ABLV Bank AS ir pietiekami līdzekļu. Garantēto atlīdzību izmaksai ABLV Bank AS klientiem ir nepieciešami 480 miljoni EUR, kurus ABLV Bank AS jau ieskaitījusi FKTK kontā, kurā tiek glabāti NGF līdzekļi. Katram klientam, kura noguldījumi bankā nepārsniedz 100 000 EUR, tiek atmaksāti visi līdzekļi līdz šai summai.

FKTK Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva:Šis ir gadījums, kad vienas bankas darbības risks ir radījis situāciju, kurā ir jāiesaistās valstī izveidotajai noguldījumu garantiju sistēmai, nodrošinot klientu aizsardzību. Jebkuras bankas darbībai piemīt zināmi riski, tieši tāpēc ir izveidots šāds mehānisms. Raiti sākot garantēto atlīdzību izmaksas, mēs radām drošības sajūtu visiem banku klientiem, jo nostiprinās pārliecība, ka garantiju sistēma strādā un Latvijas banku klienti ir valsts aizsardzībā, tas attiecas gan uz iekšzemes, gan ārvalstu klientiem Latvijā neatkarīgi no to izcelsmes valsts.

FKTK ir izvēlējusies uzticēt garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS “Citadele banka” (turpmāk – “Citadele”), izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu pēc iespējas ātrākai garantēto atlīdzību izmaksu sākšanai, kā arī ievērojot līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar šo Latvijas komercbanku. FKTK un “Citadele” ir sadarbojušās arī garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanā AS “Latvijas Krājbanka” klientiem 2011. gadā. Akciju sabiedrība “Citadele banka” ir apliecinājusi savu gatavību veikt garantēto atlīdzību izmaksu, 23.11.2011. noslēdzot ar FKTK līgumu “Par gatavības nodrošināšanu garantēto atlīdzību izmaksu veikšanai”.

ABLV Bank klienti varēs pieteikties garantētas atlīdzības izmaksām “Citadele” četrās filiālēs Rīgā un vienā filiālē Jūrmalā, savukārt ārvalstu klienti aicināti vērsties “Citadeles” galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2A bankas norādītajā darba laikā.

IEVĒRĪBAI! Lai izmaksu process noritētu raiti, aicinām klientus, īpaši ārvalstu, pirms doties uz “Citadeli”, pārliecināties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie dokumenti ir ABLV Bank AS rīcībā jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas informācija.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 EUR garantēto atlīdzību katram ABLV Bank AS klientam. Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiek izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz klientu noguldījumiem bankas meitasbankās. ABLV Bank AS meitasbanka ABLV Bank Luxembourg klientiem garantēto atlīdzību izmaksās Luksemburgas depozītu garantiju fonds (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg). Turpmākai informācijai medijiem:

KONSULTATĪVIE TĀLRUŅI ABLV Bank AS klientiem par garantēto atlīdzību saņemšanu: ABLV Bankas kontakttālruņi: 67775555 67775222 e-pasts: info@ablv.com FKTK kontakttālruņi: 67774800 67774801 67774851 e-pasts: fktk@fktk.lv Jautājumi par to, kur un kā var saņemt atlīdzību, jebkurā diennakts laikā var sazināties ar banku Citadele: • zvanot Citadeles Zvanu centram pa diennakts tālruni +371 67010076, • rakstot Citadeles internetbankā. Mediju kontaktiem: FKTK Komunikācijas daļa tālr.: + 371 67774808; +371 67774807; E-pasts: agnese.licite@fktk.lv, ieva.upleja@fktk.lv