Publicēts: 01.03.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību ABLV Bank AS noguldītājiem. Garantētās atlīdzības līdz 100 000 EUR būs iespējams sākt izmaksāt FKTK izraudzītā Latvijas komercbankā š. g. 3. martā. 

Šajā garantēto atlīdzību izmaksas gadījumā Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi atlīdzību izmaksai netiks izmantoti, jo ABLV Bank AS ir pietiekami līdzekļu. Garantēto atlīdzību izmaksai ABLV Bank AS klientiem ir nepieciešami 480 miljoni EUR, kurus ABLV Bank jau ieskaitījusi FKTK kontā, kurā tiek glabāti NGF līdzekļi. Katram klientam, kura noguldījumi bankā nepārsniedz 100 000 EUR, tiek atmaksāti visi līdzekļi līdz šai summai.

IELŪGUMS MEDIJIEM:

Preses konference par šiem jautājumiem plānota piektdien, 2. martā plkst. 14.00 FKTK telpās, Kungu ielā 1.

Pasākumā piedalīsies un uz mediju jautājumiem atbildēs:

FKTK Noregulējuma un garantiju fonda daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva 

Izvēlētās kredītiestādes vadītājs, kurš informēs, kur un kā “ABLV Bank” noguldītāji varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību

Norises vieta: FKTK sēžu zāle (2. stāvs), Rīgā, Kungu ielā 1 (ieeja no Rātslaukuma).

Aicinām mediju pārstāvjus reģistrēt savu dalību: https://goo.gl/forms/OQcJCZCoA78tVvnG2 un līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu FKTK caurlaides saņemšanai.

FKTK padome ir izraudzījusies un noslēgusi līgumu ar Latvijas komercbanku, izvērtējot to, vai tiks īstenoti noguldītājiem labvēlīgākie garantēto atlīdzību saņemšanas nosacījumi, tai skaitā, pēc iespējas ātrāka garantētās atlīdzības izmaksa.

Vairāk par garantēto atlīdzību izmaksu skatiet šajā FKTK jautājumu un atbilžu sagatavē:  http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2018/par-ablv-bank/6886-jautajumi-un-atbildes-par-noguldijumu-nepieejamibu-ablv-bank-as.html

Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa Tālr: + 371 67774808, +371 47774807 E-pasts:Agnese.Licite@fktk.lv, Ieva.Upleja@fktk.lv