Publicēts: 21.02.2018.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija vēlas precizēt, ka lēmumu par ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu kredītiestādei pieņem Latvijas Banka. Savukārt lūgumu izskatīt iespēju aizdevumu saņemt, Latvijas Bankai izsaka pati kredītiestāde. FKTK pirms tam atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem sniedz tai  novērtējumu par kredītiestādes finanšu stāvokli, lai Latvijas Banka varētu pieņemt atbilstošu lēmumu. ABLV Bank gadījumā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem aizdevuma izsniegšanai tiek saņemts arī Eiropas Centrālās Bankas (ECB) novērtējums. Līdz ar to, FKTK un ECB sniedza novērtējumu, nevis aicina sniegt aizdevumu. FKTK lūdz plašāk par šo jautājumu vērsties atbildīgajā iestādē, Latvijas Bankā.

Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa Tālruņi: +371 67774807; + 371 67774808;