Publicēts: 20.12.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi “Normatīvos noteikumus par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem” un grozījumus “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos”, kuri izstrādāti, lai nodrošinātu detalizētas prasības un kārtību atalgojumu politikai un praksei. 

Šiem noteikumiem stājoties spēkā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām var būt nepieciešams pārskatīt un pilnveidot savas esošās atalgojuma politikas un prakses, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām prasībām. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs FKTK 2015. gada 3. novembra normatīvie noteikumi Nr. 185 “Normatīvie noteikumi par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”, kuri līdz šim bija saistoši tikai Latvijas Republikā licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Papildu informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV