Publicēts: 01.12.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi grozījumus “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos”.

Grozījumi tika izstrādāti, lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par tirgus dalībnieka darbību un finansiālās darbības rezultātiem, kā arī lai veicinātu tirgus disciplīnu un nodrošinātu sabiedrības papildu informētību par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības rādītājiem un ļautu ieinteresētajām personām pieņemt pamatotus lēmumus, saņemot finanšu pakalpojumus.

Noteikumu grozījumos ietverta izmaiņa gada pārskata pielikumā, nosakot, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai jāatklāj noteikta kvalitatīva un kvantitatīva informācija par atalgojumu pārskata gadā. Šī prasība jāpiemēro ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, sagatavojot finanšu pārskatus par 2017. gadu.

Papildu informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV