Publicēts: 18.10.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “ECOMMPAY” ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā.

Lēmums par ieraksta anulēšanu pieņems pēc pašas SIA “ECOMMPAY” iesnieguma, jo iestāde pieņēmusi lēmumu pārtraukt  maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

SIA “ECOMMPAY” nepastāv  saistību pret tās klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem.

Latvijā turpina darboties 20 reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-iestades/licencetas-maksajumu-iestades.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV