Publicēts: 11.10.2017.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš novērtē Eiropas Banku savienību:

“Eiropas Banku savienības balsts ir trīs pīlāri – vienota uzraudzība, vienots noregulējums krīzes brīžos un vienota noguldījumu aizsardzības sistēma. Secīgi šī struktūra tiek būvēta jau četrus gadus, un Latvijai kā eirozonas valstij ir bijusi iespēja kopš pirmās dienas līdzdarboties Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) izveidē, kas ir šīs banku savienības pamatelements. Izaicinājums bija sakausēt dažādo nacionālo uzraugu pieredzi un kompetenci, veidojot jaunu mehānismu Eiropas Centrālās Bankas paspārnē un citādu pieeju – kopīgu interešu vārdā veiktu uzraudzību Eiropas finanšu telpā. Pašreizējā kārtība un stabilitāte banku sektorā Eiropā zināmā mērā jau apliecina šī mehānisma efektivitāti. Arī otro soli Latvijā esam sekmīgi paveikuši, izveidojot nacionālo noregulējuma iestādi kā FKTK struktūras daļu. Tagad priekšā pēdējais darba posms, kurā aktīvi iesaistīti arī FKTK eksperti, lai sekmīgi ieviestu kopēju noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Kopumā FKTK ir pierādījusi sevi kā viena no Latvijas iestādēm, kura visciešāk integrēta Eiropas Savienības un eirozonas atbilstošajās institūcijās. Šī līdzdalība ir laba iespēja novērtēt mūsu kapacitāti un noteikt turpmākos uzdevumus vienotas un finansiāli stabilas Eiropas kontekstā.”

Turpmākai informācijai: Ieva Upleja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774807 Ieva.Upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV