Publicēts: 26.09.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome, izvērtējot iesniegto Nordea Bank AB uzņēmuma pārejas priekšlikumu, ir pieņēmusi lēmumu dot atļauju Nordea Bank AB nodot AS DNB Banka īpašumā Nordea Bank AB Latvijas filiāles aktīvus un saistības. Pēc uzņēmuma pārejas AS DNB Banka tiks pārdēvēta par Luminor Bank AS.

Darījums starp Nordea Bank AB un AS DNB Banka paredz, ka Nordea Bank AB nodot AS DNB Banka tās Nordea Bank AB Latvijas filiāles saistības, tiesības un pienākumus, tai skaitā ar klientiem noslēgto līgumu kopumu un citus aktīvus. Saskaņā ar kredītiestādes uzņēmuma pārejas līgumu, AS DNB Banka īpašumā tiek nodotas arī Nordea Bank AB grupai piederošo komercsabiedrību akcijas, piemēram, Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds, Nordea Pensions Latvia IPAS, Nordea Finance SIA u.c.

Nordea un DNB bankas jau iepriekš ir paziņojusi par tās stratēģiskajiem plāniem apvienot savu darbību Baltijas valstīs. Banku darbības apvienošana notiek kā uzņēmuma pāreja, kas notiek pa posmiem. Vispirms Nordea Bank AB Latvijas filiāle nodod AS DNB Banka īpašumā Nordea Bank AB Latvijas filiāles aktīvus. Pēc šī darījuma Nordea Bank AB Latvijas filiāle pastāvēs kā juridisks veidojums bez aktīviem un saistībām un saskaņā ar turpmākiem plāniem tā tiks likvidēta.

Klientu ievērībai

Nordea Bank AB Latvijas filiāle informēs savus klientus par gaidāmajām pārmaiņām un turpmākās sadarbības posmiem. FKTK sekos līdzi, lai uzņēmuma pārejas process notiktu atbilstoši pārejas priekšlikumam.

Klientus jautājumu gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa Nordea Bank AB Latvijas filiāles informatīvo tālruni 67 096 096 vai rakstot e-pastu: info@nordea.lv.

Papildu informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67774808 E-pasts: agnese.licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV