Publicēts: 18.09.2017.
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centrālie vērtspapīru depozitāriji kļūst par vienu uzņēmumu Nasdaq CSD un pievienojas Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformai.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) šodien paziņoja par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centrālo vērtspapīru depozitāriju pārrobežu apvienošanos, kļūstot par vienu licencētu centrālo vērtspapīru depozitāriju Nasdaq CSD Societas Europaea (Nasdaq CSD). Apvienotais Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ir ieguvis licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR). Šī ir pirmā reize, kad Eiropas līmenī ir ieviests tiesiskais regulējums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas nosaka vienotus principus atļaujas saņemšanai, pakalpojumu sniegšanai un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzībai.

Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga Baltijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes atbilstoši CSDR. Vairāk informācijas: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2017/6518-fktk-izsniedz-atlauju-as-latvijas-centralais-depozitarijs-sniegt-pakalpojumus.html

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir gandarīta, ka Nasdaq CSD SE, pirmais licencētais centrālais depozitārijs Eiropas Savienībā, par savu mītnes valsti ir izvēlējies Latviju. FKTK būs galvenā uzraugošā iestāde tirgus infrastruktūrai, kurai tagad ir būtiska loma ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu vērtspapīru tirgus funkcionēšanai, līdz ar to uztveram jauno lomu ar lielu atbildību. FKTK veidos un vadīs Nasdaq CSD SE uzraudzības kolēģiju, cieši sadarbojoties ar uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām Lietuvā, Igaunijā un Latvijā,” saka Gunta Razāne, FKTK priekšsēdētāja vietniece.