Publicēts: 05.09.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu reģistrēt New Hanza Capital, AS obligāciju emisijas prospektu, nosakot, ka obligāciju emisijas prospekta ietvaros New Hanza Capital, AS ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 10 000 000 euro (desmit miljoni euro) apmērā.
Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV